Nothing about LD without LD

   
 เทรนนิ่งเป็นองค์กรคนพิการทางการเรียนรู้  โบรชัวร์

 

 
เชิญชมรายการสดของสมาคมฯ  เครือข่ายมหาสารคามแนะนำหลักสูตรสำหรับแอลดี
        
แอลดีต้นแบบ นายภารวี อิ่มเอม   เสริมพลังคนพิการ
 สำนักงานทะเบียนและบริหารแอลดีแพร่  แอลดีโค้ช โรงเรียนแห่งสัมพันธภาพ
     แอลดี เสม็ดชล   แอลดี อำเภอเมืองชล
            แอลดีร้อยเอ็ด         แอลดีเชียงราย
          แอลดีชุมพร  น้ำมันฟ้าทะลายโจร  แอลดีปราจีนบุรี 
    แอลดีนครสวรรค์    แอลดีภููเก็ต (SE)
     แอลดีบุรีรัมย์     อรุ่มเจ๊าะ แอลดีนนทบุรี
   
    แกนนำชลบุรี(นางวิมล มัจฉาชม)บอกรับสมาชิก

          แกนนำพื้นที่ชลบุรีเข้าพบผู้บริหาร

เพื่อศึกษางานการออกแบบสำหรับคนพิการ 

         LD COACH พร้อมรับใช้สังคมค่ะ                         โค้ช คือ อะไรก่อน 

       สอนน้องเรื่อง how to Broad cast

               คัดกรอง covid วัดไข้

       แกนนำอำเภอเมืองชลบุรี (นางผ่องศรี ติณทุกะศิริ)

 

           นางสาวสราญภัทรฯ อนุมัติราชกิจ

          อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

                     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ

          ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

 

  

               นางนภา เศรษฐกร

 (อดีตอธิบดีกรมพิการ,กรมพัฒนาสังคม)

      ผู้อำนวยการวิสาหกิจเพื่อสังคม

 ชมรมฯสกลนครกับอาชีพเลี้ยงปูนา

          (นางวงศ์เดือน วันดี)

งานขนส่งคนพิการช่วงปีใหม่ 2564 ท่ามกลาง covid19 

miss deaf trans ประเด็น เพิ่มของคนพิการ

ข้ามเพศ LGBT

สื่อพัฒนาการ การศึกษาพิเศษ
เด็กกระทำความผิดมีภาวะแอลดี 44 % (วิจัย) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
คณะนักวิจัยการฟื้นฟูสมรรถภาพ        คณะนักวิจัยสังคมศาสตร์
             คณะนักวิจัย IT                      นวัตกรรม
                    กฐินสามัคคี กฐิน 9 วัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 
ร่วมประชุมอนุกรรมการพิการจังหวัดชลบุรี        งานวันคนพิการสากลชลบุรี
   
                  งานระดมทุน ปี2562 รอง ผวจ.ชลบุรี พมจ.ชลบุรีและคณะผู้จัดงาน
นายศตวรรษ อนันตกูล รองผวจ.ชลบุรี บรรยากาศภายในงาน ชอปชิมชิลล์ ชลบุรี

 

จำหน่ายเสื้อยืดระดมทุน เชียงราย จำหน่ายเสื้อยืดระดมทุน ศรีราชา

 

ขอคำปรึกษาประธานมูลนิธิ ฯ ศาสตราจารย์วิริยะ ฯ

ผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
แกนนำเครือข่าย จังหวัดร้อยเอ็ด                     เบื้องหลังกิจกรรมดีๆ
ความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนสรู้ตลอดชีวิตกับสถาบันอุดมศึกษา

ขอคำปรึกษา ทางวิชาการศึกษาพิเศษ และทักษะชีวิตของแอลดีจาก ดร.ประเสริฐ ตันสกุล

 

 

                                                

                                      ประชุมกรรมการ ประชุมกรรมการ และให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
ยื่นเอกสารแจ้งชื่อเป็นองค์การชาติ ชมรมสระบุรีเข้ารับรางวัล
ตัดสินคนพิการดีเด่นรอบสุดท้าย ประชุมทางไกลระหว่าง กรรรมการสมาคมและ อธิบดี
   
มาตรฐานองค์กร ให้ข้อคิดเห็นการฝึกทักษะอาชีพคนพิการ สมุทรปราการ
ดาวน์โหลดฟรี เทคนิคการจดบันทึก
ลงเยี่ยมพื้นที่ บ้านบึง ชลบุรี ชมรมจังหวัดลำปาง
น้องจาก กทม.ใช้สิทธิคนพิการในสิ่งอำนวยความสะดวก น้องจากจังหวัดพะเยา รับสิ่งของในชีวิตประจำวัน
มอบปัจจัย บางบอน พัฒนาอาชีพ ลำปาง
สื่อโซเชี่ยลคนพิการ รายการแจ๋ว ช่อง 3

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 

คุณสุมามาลย์  งานประสานทั่วไป

 065 961 6247 , 0654787925 และ 0869142299

061 5478746 คุณศิริไชย  รัตนภาค นายกสมาคมฯ

0650564516 คุณปิยนาถ LD COACH

0815379906 คุณจิราพัฃร ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

 0872007928 คุณวิไลพรรณที่ปรึกษาด้านอาชีพและงาน

CLINIC LD RAMA อ.มนัท สูงประสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

LIAM SIRI MAR HILL คุณพิ้งกี้ ที่ปรึกษาด้านจิตสังคม

line openchat      ชุมชนแอลดีไทย

FB สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

FB สโมสรเพื่อนลูก thaidyslexia

Instragram  thaidyslexia ชุมชนแอลดีไทย

 

Visitors: 34,228