สมาคมจะจัดกิจกรรมต่อไปนี้ให้แก่สมาชิก 1.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิคนพิการ การเข้าถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพ ประเมินพัฒนาการเบื้องต้น CBR mini exhibition 2.อบรมและเฟ้นหา COACH สำหรับ LD/ ADHD ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณสุมามาลย์ 0869142299

 

นางสาวสราญภัทรฯ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

  

            

   การรวมกลุ่มของคนพิการจะมีความยั่งยืน เมื่อมีเครื่องมีอที่ดี เช่น SE กิจการเพื่อสังคม นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม  :  ชมรมเครือข่ายของสมาคมฯจังหวัดสกลนคร เลี้ยงปูนา

 

งานขนส่งคนพิการช่วงปีใหม่ 2564 ท่ามกลาง covid19 

miss deaf trans ประเด็น เพิ่มของคนพิการ

ข้ามเพศ LGBT

สื่อพัฒนาการ การศึกษาพิเศษ
เด็กกระทำความผิดมีภาวะแอลดี 44 % (งานวิจัย) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
คณะนักวิจัยการแพทย์การฟื้นฟูสุขภาพ คณะนักวิจัยสังคมศาสตร์
คณะนักวิจัย IT นวัตกรรม
กฐินสามัคคี กฐิน 9 วัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 
ร่วมประชุมอนุกรรมการพิการจังหวัดชลบุรี  งานวันคนพิการสากล ชลบุรี
   
งานระดมทุน ปี2562 รอง ผวจ.ชลบุรี พมจ.ชลบุรีและคณะผู้จัดงาน
นายศตวรรษ อนันตกูล รองผวจ.ชลบุรี บรรยากาศภายในงาน

 

จำหน่ายเสื้อยืดระดมทุน เชียงราย จำหน่ายเสื้อยืดระดมทุน ศรีราชา

 

ขอคำปรึกษาประธานมูลนิธิ ฯ ศาสตราจารย์วิริยะ ฯ

ผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
แกนนำเครือข่าย จังหวัดร้อยเอ็ด แกนนำชลบุรี ลงพื้นที่
ความร่วมมือ การศึกษาเรียนสรู้ตลอดชีวิต กับสถาบันอุดมศึกษา

ขอคำปรึกษา ทางวิชาการศึกษาพิเศษ และทักษะชีวิต

ของแอลดีจาก ดร.ประเสริฐ ตันสกุล

 

 

                                                

                                      ประชุมกรรมการ ประชุมกรรมการ และให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
ยื่นเอกสารแจ้งชื่อเป็นองค์การชาติ ชมรมสระบุรีเข้ารับรางวัล
ตัดสินคนพิการดีเด่นรอบสุดท้าย ประชุมทางไกลระหว่าง กรรรมการสมาคมและ อธิบดี
   
มาตรฐานองค์กร ให้ข้อคิดเห็นการฝึกทักษะอาชีพคนพิการ สมุทรปราการ
ดาวน์โหลดฟรี เทคนิคการจดบันทึก
ชมรมจังหวัดสกลนคร ชมรมจังหวัดลำปาง
น้องจาก กทม.ใช้สิทธิคนพิการในสิ่งอำนวยความสะดวก น้องจากจังหวัดพะเยา รับสิ่งของในชีวิตประจำวัน
มอบปัจจัย บางบอน พัฒนาอาชีพ ลำปาง
สื่อโซเชี่ยลคนพิการ รายการแจ๋ว ช่อง 3

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 

คุณสุมามาลย์ งานประสานทั่วไป

086 9142299

 061 5478746

คุณศิริไชย  งานกิจกรรมโครงการ

line openchat      ชุมชนแอลดีไทย

FB สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

FB สโมสรเพื่อนลูก thaidyslexia

Instragram  thaidyslexia ชุมชนแอลดีไทย

 

Visitors: 20,251