ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาฟื้นฟู จาก สปสช. 26 รายการ

ข่าวสาร/การประชุม


 

งานประชุมวิชาการ 2562 02/05/2562
การประชุมวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 22/01/2561
ประชุมทีมงานจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปี  61 24/12/2560
วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 15/12/2560
Pictures of Asia Pacific Dyslexia Festival 2017 06/12/2560
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๕๔ 06/12/2560
ภาพงานประชุมที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 11/11/2560
ปัญหาการดูแลเด็ก Dyslexia 12/10/2560
งานสัมนา Dyslexia ที่ญี่ปุ่น 21-22 ตุลาคม 2017 12/10/2560
งานสัมนาเพื่อพัฒนาแนวทางสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายผู้ปกครอง 09/10/2560
งานส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดลำพูน 04/09/2560
Symposium 1Recent trendEducation of Dyslexics in Asia Pacific RegionOctober 21 04/09/2560
โครงการจิตอาสา LD พาสร้างสุขด้วยจิตอาสา โรงพยาบาลรามาธิบดี 28/08/2560
การสัมนาการจัดตั้งเครือข่าย จังหวัดอยุธยา 21/08/2560
สัมภาษณ์คุณพ่อที่มีลูกเป็น LD 21/08/2560
การสัมนาการจัดตั้งเครือข่าย จังหวัดสระบุรี 14/08/2560
คลิปวิดีโอ งานอบรมผู้ปกครองผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 10/08/2560
การสัมนาการจัดตั้งเครือข่าย จังหวัดอุตรดิตถ์ 21/07/2560 7/08/2560
การสร้างสุขด้วยกานทำจิตอาสาเพื่อสาธารณะ  26/08/2560 31/07/2560
การสัมนาการจัดตั้งเครือข่าย จังหวัดสุโขทัย 31/07/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเจตคติเชิงสร้าง จังหวัดลำพูน วันที่ 3-5 ก.ย.2560
25/07/2560
โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาแนวทางสร้างความเข้มแข็ง จังหวัดหนองคาย 24/07/2560
การเขียนโครงการ จังหวัดเลย  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 17/07/2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  วันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2561
 25/04/2561
ารผลิตสื่อการเรียนการสอน 11 - 12 สิงหาคม 2561 10/08/2561
 โครงการพัฒนานวัตกรรม 27 -28 กรกฏาคม 2561  26/07/2561
 การเปิดศูนย์ให้บริการคนพิการแบบครบวงจร และการปล่อยรถสวัสดิการชุมชนเพื่อคนพิการ  26/09/2561
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  11/04/2561
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าใช้ระบบขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  10/04/2561
แจ้งเลื่อนการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 06/03/2561
เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดบริการอาชาบำบัดสำหรับคนพิการในประเทศไทย 06/03/2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 15/3/2561
รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดบริการอาชาบำบัดสำหรับคนพิการ 23/03/2561
แจ้งเลื่อนการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 27/03/2561
ขอเชิญร่วมงาน ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม 27/03/2561
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดบริการรถขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการ 27/03/2561
แจ้งผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 14/09/2561
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์คนพิการ  26/9/2561
   ประชุมสโมสรโรตารี  
     
     

 

นายก สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

 

คุณปิยนาถ มณีรัตนายล

 

 ประวัติและผลงาน :

 นิติกร

ทนายความอาสาสมัคร

อาจารย์กฎหมายปกครองและกฎหมายพื้นฐาน

 งานกฎหมายและงานอำนวยการ                  

สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ              

 ทำเนียบรัฐบาล

 

การศึกษา : 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

   
Visitors: 32,975