ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งสมาคม
ที่ตั้ง :  77/184 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง
จังหวัด :  ชลบุรี
ไปรษณีย์ :  20000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  038-455-522
แฟกซ์ :  038-455-522
โทรศัพท์ :
มือถือ :
 061-5478746
 086-914-2299
Email :  thaildoffice@gmail.com
Line :  openchat LD /ADHD
เว็บไซต์ :  www.thaidyslexia.org
Facebook:  สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย
Facebook:  สโมสรเพื่อนลูก thaidyslexia

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 32,973