สิทธิและสวัสดิการคนพิการ

 

 

สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ

 

 

--   https://thisable.me/content/2020/07/635

 

  https://dep.go.th/en/news/documents/welfare

รูปภาพ

https://twitter.com/pracharaththai/status/1073413769118674949

https://dep.go.th/en/rights-welfares-services/allowance

 

thumbnail

สิทธิพื้นฐาน ที่ผู้พิการละเลย

Visitors: 32,973