ข่าวใหม่

                                                                       

กท.แรงงานเตรียมพัฒนาทักษะแรงงานพิการตามความต้องการสถานประกอบการ

สมาคมฯได้ยื่นเสนอโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพคนพิการทางการเรียนรู้

 

สมาคมฯเตรียมยกระดับการมีบทบาทพัฒนาการศึกษาเพื่อแอลดีร่วมกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่สนใจ

 

                             

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld?overridemobile=true

ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ แอลดี เจ้าของผลงานนิยายหัวใจกระดาษกุกวี ได้รับความนิยมในหมู่ผู้อ่านออนไลน์

 

สำนักงานเขตนครปฐม 2 (สพป.2) แหล่งรวมข่าวการศึกษาเพื่อแอลดี

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 14,910