เชิญส่งผู้พิการทางการเรียนรู้เข้าประกวดเป็น คนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๕ ในช่องทางสมาชิกของสมาคม  สอบถาม รายละเอียด รับและยื่นใบสมัครได้ที่ ldpromotor@gmail.com หรือโทร คุณปราณี 0627417097 คุณนิธิวดี 0818363088     ถึงกลางสิงหาคม 2565 ไฟล์ใบสมัครอยู่ในเมนู

 

มดงามขอเป็นตัวแทนชมรมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่อง

ทางการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการจัดงาน expo 2028

 
                                                                       

กท.แรงงานเตรียมพัฒนาทักษะแรงงานพิการตามความต้องการสถานประกอบการ

สมาคมฯได้ยื่นเสนอโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพคนพิการทางการเรียนรู้

 

สมาคมฯเตรียมยกระดับการมีบทบาทพัฒนาการศึกษาเพื่อแอลดีร่วมกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่สนใจ

 

                             

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld?overridemobile=true

ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ แอลดี เจ้าของผลงานนิยายหัวใจกระดาษกุกวี ได้รับความนิยมในหมู่ผู้อ่านออนไลน์

 

สำนักงานเขตนครปฐม 2 (สพป.2) แหล่งรวมข่าวการศึกษาเพื่อแอลดี

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 32,973