รวมภาพกิจกรรม

ภาพงานมหกรรมสินค้าราคาถูก "ผู้ผลิตพบผู้บริโภค" ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค.62 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี .... เพื่อหารายได้สมทบทุนส่งเสริมวิชาชีพให้แก่ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ในประเทศไทย มีการจัดจำหน่ายสื่อเสริมทักษะสมอง และการเรียนรู้ พร้อมเสวนาปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ เสริมพลังพ่อแม่ ครู นักการศึกษา ผู้ช่วย ผู้ดูแล ให้เข้าใจ และรู้จักภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และการทำงานของสมองเด็กได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยพวกเขาค้นพบศักยภาพ "เปลี่ยนภาระ เป็นพลัง"

Visitors: 32,973