เทคโนโลยี ช่วยเขียน


แบบฟอร์ม

 คัดกรอง
 ทุนช่วยเหลือ
 สอนเด็ก

     


เวบไซท์เครือข่ายของสมาคมฯสำหรับการทำของเล่นด้วยกลไกและไฟฟ้าอย่างง่าย

 https://www.muktier.com/business/ 


 


กิจกรรมบำบัด

 ตาราง9ช่อง

 

 

เทคโนโลยี ช่วยการเขียน สำหรับแอลดี พัฒนาโดย นักวิจัยของ สวทช.
เทคโนโลยี หนูขออ่าน คิดค้น จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ร่วมกับ บริษัทเอกชน ยังไม่วางตลาด
เทคโนโลยี จาก AMED สวทช ด้านการอ่าน สะกดคำ 
Visitors: 32,973