สาขา-เครือข่าย/จุดบริการส่งเสริมศักยภาพ

สามารถสอบถามหาที่ตั้งเครือข่ายของสมาคมที่ใกล้บ้านท่าน

ชื่อพร้อมเบอร์ของแกนนำและผู้ประสานงานเข้ามาได้

ที่เบอร์

086 914 2299    คุณสุมามาลย์  0627417097      คุณปราณี 

0615478746      คุณศิริไชย

 

 

Visitors: 34,228