สิ่งพิมพ์

รายการสื่อการเรียนรู้ที่ผมส่งมานี้ อยู่ใน “คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครูการศึกษาพิเศษ/ผู้ปกครอง/ผู้สนใจ สามารถเลือกซื้อ/จัดหา สั่งซื้อได้โดยตรงที่ บจก.ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (หรือส่งทาง email : suwit_poungsuwon@hotmail.com) ในการสั่งซื้อต้องแจ้งที่อยู่ที่จะส่งของได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ถึงมือผู้รับแน่นอน พร้อมด้วย slip โอนเงินชำระค่าหนังสือที่สั่งซื้อ (ทุกเล่มราคาเล่มละ 100 บาท ค่าส่งฟรี) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน เลขที่บัญชี 211-0-497910

            ชุดสำหรับเด็ก แอลดี นั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ชุดดังนี้ (ดูรายละเอียดและรหัสสินค้าที่แนบ) 


  1. ชุดแก้ไขความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์     จำนวน 20 เล่ม ราคาเล่มละ 100 บาท
  2. ชุดแก้ไขความบกพร่องทางด้านอ่าน-เขียน        จำนวน 20 เล่ม ราคาเล่มละ 100 บาท
  3. ชุดแก้ไขความบกพร่องทางด้านการสะกดคำ     จำนวน 10 เล่ม  ราคาเล่มละ 100 บาท

    สามารถสั่งซื้อได้ตามรหัสที่แนบ
                                   ด้วยความขอบพระคุณ

                                          สว.

Visitors: 14,372