อาสาสมัคร/จิตอาสา

สมาคมฯ มีความต้องการ จิตอาสา ช่วยงานในด้านต่างๆ ดังนี้

                                                              -   งาน แผน โครงการ 
                                                              -   คีข้อมูลสมาชิก
                                                              -   ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์
                                                              -   ทำบัญชีรับจ่าย ประจำเดือน 
                                                              -   จัดระดมทุน
                                                              -   จัดเลี้ยง
                                                              -   วิทยากร 
                                                              -   วิทยากรกระบวนการ
                                                              -   สมาชิกสัมพันธ์
                                                              -   ประสานราชการ

                  จิตอาสาที่สนใจช่วยงาน สามารถติดต่อ ตามลิ้ง https://www.facebook.com/thaidyslexia/

 

Visitors: 14,912