LD PA (ผู้ช่วยคนพิการทางการเรียนรู้)

สมาคมฯ มีความต้องการ จิตอาสา ช่วยงานในด้านต่างๆ ดังนี้

จัดทำแผน โครงการ 
จัดทำข้อมูลสมาชิก
จัดทำประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์
จัดทำบัญชีรับจ่าย ประจำเดือน 
จัดระดมทุน
จัดเลี้ยง
จัดหาวิทยากร 
จัดหาสมาชิก

ทั้งนี้สามารถแสดงความจำนงค์ได้ทุกช่องทาง

                                                           

 

Visitors: 34,257