การประชุมวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ และ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

         นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการร่วมกับศูนย์บริการตัวย่างทั้งในและต่างประเทศ “Recognizing the Potential of Students with Learning Disability” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ จัดโดยสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 นางปิยนาถ มณีรัตนายล นายกสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการโครงการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศไทย โดยมีสมาชิกของสมาคมฯ 50 จังหวัด จำนวน 250 คน ทั่วประเทศมาร่วมประชุมอย่างคับคั่งที่โรงแรมอัญชาลีน่าบางกอก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

เครดิต siamrath

Visitors: 32,975