หน่วยฟื้นฟูจิตเวชเด็ก สำหรับเสริมทักษะชีวิตต่างๆประชาสัมพันธ์

หน่วยฟื้นฟูจิตเวชเด็ก สำหรับเสริมทักษะชีวิตต่างๆ ทั้งการสื่อสาร การจัดการอารมณ์ การเข้ากับเพื่อนๆ เด็กและวัยรุ่นที่ไม่พร้อมไปโรงเรียนก็มาเสริมทักษะเตรียมความพร้อมที่นี่ได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม สนุก ได้เพื่อน และได้เรียนรู้
 
 
Visitors: 21,408