งานสัมมนา ่JAPAN - THAI Dyslexia ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ ดินแดง กทมประชาสัมพันธ์

ท่านที่สนใจสนทนา/ดูงาน รร ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อแอลดี
ขอเชิญ ในวันที่ 24 นี้ 13.00 น. ดูตั้งแต่ อนุบาลถึงมัธยม(เท่าที่เวลาจะอำนวย)และสนทนากับ โปรเฟสเซอญี่ปุ่นดังกล่าว

เชิญที่ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ ดินแดง กทม 10400 (สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ)

 

 

Eiko TODO

Present Chairperson, Non Profit Organization EDGE(Japan Dyslexia Society)
  Professor, Seisa University on Special Education
 

President, ToDo Planning (Interpretation, International Events)

Education Keio University, major Political Science、BA
  Seisa University, special education、MA
   

Stayed in Milan, Italy, BrusselsBelgium and ParisFrance in the childhood

   
Works European Commission (Press & Information, Delegation of the EC)
  Books and essays on dyslexia and related matters
  Speaker at Japanese Diet (Parliament) about dyslexia and 
 

developmental disabilities

 

Activist for dyslexia

  Vice-chairperson for JDDnet (Japan Developmental Disabilities 
 

Network)

 

Lectures and advisor for many LEA on dyslexia

   
連絡先  todoeiko@gmail.com

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี (ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 เวลา 12.00 น.)

สมัครสมาชิก

Visitors: 20,251