ภาพงานโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์

 

     ดูงานโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ เอื้ออำนวย โดย ผอ.วิทยา อ.ทวี อ.เกศรา คุณพ่อแฟรงค์และน้องบีโธเฟียน

     การทำงานร่วมระหว่างสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย สมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย(professor Padoong Arayawinyu) สมาคม EDGE จาก ญี่ปุ่น(professor Eiko Todo) และ 

ผอ.ธวัช บุทธรักษา อ.สุวิทย พวงสุวรรณ คุณฐนัจพงศ์ ภูรินันท์สกุล คุณนพัชร กิติเวช และ คณะทำงาน

Visitors: 21,408