โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาฯลฯ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ไดมอนด์ เพลส จังหวัดปทุมธานี


การจัดโครงการสัมนาเพื่อพัฒนาแนวทางสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย
ผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ 
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560
ณ ไดมอนด์ เพลส จังหวัดปทุมธานีการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วมสัมนาการนำเสนอโครงการโดยผู้เข้าร่วมสัมนา

Visitors: 20,252