โครงการสัมนาแนวทางสร้างความเข็งแข็งแก่เครือข่ายผู้ปกครองบกพร่องทางการเรียนรู้ จังหวัดพะเยาสมาคมส่งเสริมศักยาภาพ บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ปห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการสัมนาแนวทาง
สร้างความเข็งแข็งแก่เครือข่ายผู้ปกครองบกพร่องทางการเรียนรู้ จังหวัดพะเยา


คณะผู้ปกครองสมาคมลงทะเบียนสมาชิกสมาคมบกพร่องตั้งใจฟังการบรรยาย

คุณสุมามาลย์ กนิษเสน ผู้ประสานงาน ให้สัมภาษงานสมาคม แก่ tpbsไทยพีบีเอส พะเยาVisitors: 20,250