ข้อสรุปจากกิิจกรรมโครงการ ความต้องการและการทำแผนให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ จะได้นำเสนอต่อไป

งานวิจัยและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน

ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

dlit  การศึกษาพิเศษ 

เข้าชมได้ที่ลิ้ง https://www.youtube.com/playlist?list=PLvVXzunUnqk35_vpDUjubUUIfm_3THya8

Visitors: 32,973