28 มิ.ย.62 - 4 ก.ค.62 ศาลากลาง จ.ชลบุรี

งานมหกรรมสินค้าราคาถูก ”ผู้ผลิตพบผู้บริโภค” เพื่อหารายได้สมทบทุนส่งเสริมวิชาชีพ ให้แก่ ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้
Visitors: 18,999