เวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนข้อเสนอ ต่อชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการปี 2562 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2562

เวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนข้อเสนอต่อชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
Visitors: 24,630