รายการช่อง 5 ร้อยรักถักกะลา

ช่อง 5 ไปถ่ายทำรายการ สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ชมรมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ สกลนคร "ร้อยรักถักกะลา"
Visitors: 34,258