สมัครสมาชิก  กรณีสมัครในนามกลุ่ม จะสามารถใช้เครื่องหมาย ตราสมาคมได้ เพียงระบุที่ตั้ง ของตนและแกนนำในพื้นที่ กรณีสมัครในนามบุคคล สามารถเลือกเป็นสามัญสมาชิกได้ หากมีบัตรพิการประเภทที่หก หากไม่ใช่ประเภทหก ให้เลือก วิสามัญ หรือ หากไม่มีบัตรพิการ ให้เลือก เป็น

ไฟล์ที่1 กรณี สมัครในนามชมรมหรือองค์กร

ไฟล์ที่ 2 ตัวอย่างการรับรององค์กรเครือข่ายหรือสาขา

ไฟล์ที่ 3 ใบสมัครสมาชิก

ไฟล์ที่ 4 ใบสำรวจสมาชิกสำหรับองค์กร


ภาพประกอบจากสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

Visitors: 14,372