สินค้าและบริการ

1.สินค้าเพื่อบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ 

     ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู ชุดฝึก 100 รายการ

    อ.ณธารา เกียรติยาจารย์ (snigo)

    ดร.สมพร หวานเสร็จ reading pen

    คู่มือ ผู้ปกครอง คลีนิคแอลดี รพ.รามา 

2.สินค้าที่ผลิตโดยบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้    ลูกชิ้นเมืองนนท์  ,แปะก้วย เมืองชล, กล้าไม้สัก เมืองลอง 

3.บริการเพื่อบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ ADHD COACH โดย ศ.ศรียา นิยมธรรม ,ฝึกทักษะการเรียนรู้คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คุณจิราพัชร จันทร์แก้ว

4.บริการจากบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ สอนว่ายน้ำ ,สอนชงกาแฟ ,บริการไปเป็นเพื่อน

Visitors: 14,375