กรรมการประชุมที่สำนักงานของสมาคมฯ

กรรมการและคณะทำงานคณะต่างๆ ได้ประชุมหารืองานกิจกรรมที่เหมาะสมสำหีับแอลดี ณ สำนักงานและสถานที่ต่างๆ

Visitors: 34,257