แบบฟอร์มมาตรฐานที่ต้องใช้งานในองค์กร

 

ขอความร่วมมือเครือข่ายรับการตรวจมาตรฐานองค์กรคนพิการโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ยื่นที่พัฒนาสังคมจังหวัด ทั้งนี้สามารถหารือความละเอียดเข้ามาได้ที่สมาคมฯ ทุกช่องทาง

Visitors: 25,735