แบบฟอร์มมาตรฐานที่ต้องใช้งานในองค์กร

 

ขอความร่วมมือเครือข่ายยื่คำรองขอรับการตรวจมาตรฐานองค์กรคนพิการโดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากไฟล์ด้านล่างนี้นำยื่นต่อพัฒนาสังคมจังหวัดหรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและรอรับการตรวจเยี่ยมจาก ISO

จัดเตรียมเอกสารประกอบการรับตรวจมาตรฐานจำนวน ๑๓ แฟ้ม โดยสแกนคิวอาร์โค้ดสีชมพูทางด้านซ้ายมือ  พร้อมกรอกข้อมูลที่ใกล้เคียงกับการจัดบริการขององค์กรที่ท่านบริหารจัดการอยู่ทั้งนี้สามารถหารือความละเอียดเข้ามาได้ที่สมาคมฯ ทุกช่องทาง

อีเมล์สมาคม ldpromotor@gmail.com


Visitors: 29,082