แบบฟอร์มมาตรฐานที่ต้องใช้งานในองค์กร

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารอื่นจากไฟล์ด้านล่างนี้ประสานและนำยื่นต่อสมาคมฯ จากนั้นรอรับการติวการบันทึกเอกสาร ๑๓ แฟ้มเพื่อประกอบการบริหารองค์กรและรอการตรวจเยี่ยมจาก ISO คิวอาร์โค้ดสีชมพูทางด้านซ้ายมือได้กรอกข้อมูลที่ใกล้เคียงกับการจัดบริการขององค์กรที่ท่านบริหารจัดการอยู่ไว้แล้ว

ข้อมูลในใบสมัครควรกรอกโดยพิจารณาดังนี้ ข.๔ องค์กรของ คือมีตัวเรา 1 คนต่อคนพิการประเภท 6 จำนวน 4 คน เป็นองค์กรที่เน้นคุ้มครองคนพิการ ส่วนองค์กรเพื่อ คือ เน้นให้การพัฒนาแก่ แอลดี ข.6.คนพิการทางการเรียนรู้หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการทางการเรียนรู้และผู้ดูแลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้สนใจทั่วไป ข.7.ระยะเวลาให้นับจากวันยื่นย้อนไป 12 เดือนเป็นอย่างน้อย ส่วนตำแหน่งก็คือ ประธานสาขา(แกนนำเครือข่าย)

ส่วน ข. ๕ พิจารณาจากประเภทบริการที่ขอรับ ไฟล์ด้านซ้ายใกล้โค้ดสีชมพู

Visitors: 32,973