สถานการณ์ covid19 การระบาดในเดือน ต้นเมษายน 2564 เป็นการระบาดในวงกว้าง และรวดเร็วมาก สามารถดูรายละเอียดได้จากลิ้งค์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ภาพข่าว covid 19  ช่วง เมษายน 2564

Visitors: 14,907