ฟื้นฟูสุขภาพ

สมาคมฯ โดยความร่วมมือกับ ฟาร์มผาสุข (ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา)ในการฟื้นฟู บำบัดสุขภาพ ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ และ นักกิจกรรมบำบัด คุณโฉมยงค์ บุตรราช

https://www.facebook.com/permalink.php?id=739417779502675&story_fbid=1999614896816284Visitors: 32,973